Välkommen till KAPA

LAGERHOTELL & MAGASINERING

Vi erbjuder plocklager, tredjeparts-logistik (3pl), höglager och förvaring i egna boxar i tempererade utrymmen. Vårt lager är i fräscha utrymmen med möjlighet till lastning och lossning under tak. Ni betalar enbart för den plats ni behöver under den tid ni behöver den. Hantering och packning debiteras utifrån hur mycket hjälp ni har behov av.

Snabb och smidig e-handel. Packning av gods kan göras samma dag. Vi har bra lösningar för att skicka orders direkt till oss via e-post och eller tex EDI via befintlig system.


VÅRA SPECIALITETER

TREDJEPARTSLOGISTIK, 3PL kombinerar lager, packservice och leverans. Den perfekta lösningen för e-handel och webbutiker. Med vår manuella hantering får ni extra omsorgen för hur er produkts presentation till slutkund.

MAGASINERING OCH MELLANLAGER vid import och export mm. Vi kan hjälpa till med handlingar och kontroller av gods vid handel mot utland. Utrymmet kan anpassas efter ert behov. Vi erbjuder lagerhantering på plats och snabb återkoppling.

ARKIVERING i enlighet med bokföringslagen med eftersökning. Vi anpassar lösningen efter ert behov.

Tredjepartslogistik

Genom att låta oss oss ta hand om eran lagerhantering samt logistikhantering så ni får tid över till annat.

Magasinering

Trygg förvaring av ert gods till bra priser. Utrymmet anpassas efter ert behov. Från en kubikmeter och uppåt.

Logistik

Vi kan hjälpa dig med bud, expressbud, paket, gods och transporter packservice samt leveranser.