Arkivering

Arkivering av bokföring sköts i enlighet med bokföringslagen: “… i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.”

  • Ditt material lagras på ett säkert och korrekt sätt
  • Vårt lager uppfyller försäkringsbolagens krav
  • Vi hanterar alla kringtjänster på ett säkert sätt
  • Vi kan hjälpa er med t.ex återsökningar, packning, gallring i äldre material
  • Vi utför säkerhetsdestruktion
  • Vi anpassar alltid vår tjänst utefter era behov och krav

Tredjepartslogistik

Genom att låta oss oss ta hand om eran lagerhantering samt logistikhantering så ni får tid över till annat.

Magasinering

Trygg förvaring av ert gods till bra priser. Utrymmet anpassas efter ert behov. Från en kubikmeter och uppåt.

Logistik

Vi kan hjälpa dig med bud, expressbud, paket, gods och transporter packservice samt leveranser.